מחיר למשתכן

אודות התוכנית מחיר למשתכן

תכנית “מחיר למשתכן” במתכונתה החדשה היא חוד החנית בסדרת צעדים חסרי תקדים אשר יזמה מדינת ישראל במטרה להקל על חסרי דירה לקנות דירה ראשונה בתנאים מועדפים.

 

תכנית מחיר למשתכן מיועד באופן כללי לחסרי דירה, שלא היו בעלי זכות בדירה או בחלק מדירה ב-3 השנים האחרונות ושאין להם זכויות במגרש למגורים.

הקריטריונים לתכנית:

1

זוגות

זוגות נשואים או ידועים בציבור

2

יחידים

רווקים, גרושים ואלמנים מעל גיל 35

3

הורה עצמאי

חד-הורי – עם ילד אחד לפחות

4

נכים

נכים בני 21 ומעלה

שלבים במחיר למשתכן

כדי להירשם לפרויקט “מחיר למשתכן” תחילה עליכם להנפיק “אישור זכאות” ע”פ התנאים המוצגים באתר משרד הבינוי והשיכון בכתובת: www.moch.gov.il תעודת הזכאות תונפק לאחר הוכחת עמידת המבקש בקריטריונים שנקבעו על ידי משרד הבינוי והשיכון. אם יש בידכם אישור זכאות של מחיר למשתכן במתכונת הישנה או במסלול מחיר מטרה, תוכלו להשתמש בו ובתנאי שהינו בתוקף ליום ההרשמה להגרלה.

משרד השיכון יפתח את ההגרלה למשך 23 יום באמצעות אתר הגרלות ייעודי המיועד לבעלי אישורי זכאות בתוקף בלבד. כתובת האתר: www.dira.moch.gov.il

  • פתיחת ההרשמה לפרויקט תפורסם בעיתונות הכתובה ע”י החברה.

** מומלץ כי טרם ההרשמה להגרלה התייעצו עם בנק משכנתאות לבדיקת האפשרויות הכלכליות העומדות בפניכם לצורך מימון רכישת הדירה.

ההגרלה תתקיים מספר ימים לאחר סיום ההרשמה לפרויקט. ההגרלה תתבצע ע”י משרד השיכון.

ההגרלה הינה על המיקום בסדר בחירת הדירות, כלומר, הזוכה שעלה ראשון יבחר את הדירה הראשונה בפרויקט, הזוכה השני יבחר שני וכך על פי הסדר.

*הודעה על שמות הזוכים ועל המיקום בבחירת הדירה, תשלח בדואר אלקטרוני ובדואר רשום ע”י משרד הבינוי והשיכון. הודעה תינתן גם לנרשמים אשר לא עלו כלל בהגרלה.

חברת ”אשל הירדן” תזמן את הזוכים (באמצעות טלפון/דוא”ל) לכנס בו יינתן לרוכשים את המידע הנדרש לצורך בחירת הדירה ורכישתה.

בתקופה זו, על הרוכש להחליט באיזו דירה הוא מעוניין. כמו כן, על הרוכש להתכונן מראש ולהכין רשימת עדיפויות מבעוד מועד.

ניתן להתעדכן בכל רגע באתר הפרויקט של החברה ובאתר של משרד השיכון אודות מלאי הדירות הנותר לרכישה בפרויקט.

סדר בחירת הדירות הינו בהתאם למספר הסידורי המופיע בתוצאות ההגרלה על פי סדר עולה- כלומר, הזוכה בעל המספר הסידורי הראשון וכן הלאה. לפגישה עליכם להגיע בנוכחות מלאה של הזוכים הרשומים בהודעת הזכייה (שנשלחה לכם על ידי משרד הבינוי והשיכון). במידה ואחד מבני הזוג אינו יכול להגיע ליום בחירת הדירה יש להצטייד בייפוי כוח מאומת ע”י עו”ד והעתק תעודת זהות של בן הזוג שאינו נוכח, במידה ושני בני הזוג אינם יכולים להגיע ליום בחירת הדירה, יש לצייד את צד ג’ בייפוי כוח נוטריוני חתום על ידי עו”ד.

לפגישה עליכם להגיע עם עותק של הודעת הזכייה, תעודות מזהות וצ'ק מקדמה. לכל זוכה יוקצו עד 45 דקות של פגישה אישית לצורך קבלת ההחלטה, בחירת הדירה וחתימה על טופס הרשמה לדירה.

מומלץ להכין רשימת עדיפויות לפי מיקומכם בהגרלה.

אי הגעה במועד ובזמן שנקבע לפגישת “בחירת הדירה” תבטל את זכותכם לבחירת דירה.

במעמד החתימה על טופס בחירת הדירה תשולם מקדמה בסך 2000 ₪ ע”ח הדירה הנבחרת. לא יהיה ניתן לשנות בחירה של דירה בפרויקט. סכום זה לא יוחזר לזוכה שבחר דירה במקרה של הסרה מרישום או ביטול זכייתכם.

בתום ימי בחירת הדירה, נציגינו יצרו עמכם קשר לתיאום פגישה לחתימה על הסכם מכר.

לידיעתכם, חוזה המכר ונספחיו נבדקו ואושרו ע”י משרד הבינוי והשיכון, לכן, לא תתקבל כל דרישה לשינוי הנוסח ולא יתנהל לגביו משא ומתן משפטי. נוהל ביטול זכייה- ניתן לבטל את זכייתכם באתר ההרשמה להגרלות של משרד הבינוי והשיכון.

העמוד נטען

דילוג לתוכן